CUD NAD CUDAMI – RORATY 2020

Posłuchaj piosenki, która będzie nam towarzyszyła na Roratach i nie tylko…


 Środa, 23 grudnia 2020 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DROGĘ, Idziemy w świat. Do domu, do szkoły, do naszych codziennych spraw.

Stawiamy dzisiaj ostatni krok na adwentowej drodze. Poznaliśmy największy Cud, jaki codziennie dzieje się w każdym kościele na kuli ziemskiej. Poznaliśmy to, co najważniejsze dla każdego chrześcijanina. To, co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Odkryliśmy tajemnicę Mszy Świętej – Cud nad cudami.
Wiemy, jak jeszcze pobożniej uczestniczyć we Mszy. Wiemy, że każda Msza Święta jest ofiarą Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią Hostii Najświętszej.
Po zakończonej Mszy Świętej zaczynają się codzienne sprawy. Zostaje z nami Pan Jezus, który chce nam pomagać żyć po Bożemu, według Jego nauki.
Msza Święta wzmacnia człowieka na drodze do nieba. Bez Mszy i bez Komunii Świętej człowiek słabnie duchowo i zaczyna grzeszyć. Gdy ktoś przestaje jeść –słabnie, traci siły i w końcu może poważnie zachorować. Tak samo jest z Eucharystią. Człowiek, który nie posila swego ducha słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa, nie ma siły, by żyć.
Bez Mszy św. i Komunii nie da się żyć, nie można być tak naprawdę szczęśliwym i dobrym. W domu w samotności można się załamać i stracić wiarę albo zacząć żyć po swojemu, nie po Bożemu. Ppież Benedykt XVI tak mówił kiedyś dzieciom o Mszy Świętej.

Odpowiedzi z 22 grudnia:

1. Jak nazywa się święta, przez którą Pan Jezus powiedział światu o swoim wielkim miłosierdziu? (Święta Faustyna Kowalska).

2. Co Pan Jezus powiedział św. Faustynie, kiedy pewnego dnia nie przyjęła Komunii Świętej? (Żeby nie opuszczała Komunii, jeśli nie popełniła grzechu ciężkiego).

3. Co zobaczyła św. Faustyna w Wigilię Bożego Narodzenia, podczas Pasterki? (Ujrzała Dzieciątko Jezus, które wyciągało do niej ręce. A po Komunii św. usłyszała te słowa: „Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy mnie przyjmujesz w Komunii św., ale zawsze”).


Wtorek 22 grudnia 2020 r.

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA, Mówiła, że „gdyby aniołowie zazdrościć mogli, to zazdrościliby ludziom Komunii Świętej”.

Maryja wielbi dzisiaj Boga za wielkie rzeczy, jakie uczynił w Jej życiu. Wielkie rzeczy czyni i nam dobry Pan Bóg. Podczas każdej Mszy przychodzi do nas w Komunii Świętej. Bardzo Go potrzebujemy. Komunia św. pomaga nam być coraz lepszymi, coraz bardziej świętymi.

Dzisiaj poznajecie św. siostrę Faustynę, która zawsze bardzo pragnęła przyjmować Jezusa. Pewnego razu jednak pojawiły się wątpliwości. Siostra nie była pewna, czy może przystąpić do Komunii, czy nie. Nie przystąpiła. Co na to Pan Jezus?

Pan Jezus wyraźnie powiedział siostrze Faustynie, że tylko grzech ciężki nie pozwala przyjąć Komunii Świętej, że bardzo cierpi, gdy ktoś bez powodu rezygnuje z Jego zaproszenia. Siostra Faustyna bardzo kochała Pana Jezusa, często z Nim rozmawiała, a w okresie Bożego Narodzenia usłyszała Jego bardzo ważne zapewnienie. Posłuchajcie.

Pytania:

1. Jak nazywa się święta, przez którą Pan Jezus powiedział światu o swoim wielkim miłosierdziu?

2. Co Pan Jezus powiedział św. Faustynie, kiedy pewnego dnia nie przyjęła Komunii Świętej?

3. Co zobaczyła św. Faustyna w Wigilię Bożego Narodzenia, podczas Pasterki?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:

1. Poproś wieczorem św. Faustynę, żeby dla całej Twojej rodziny wypraszała niebo, żeby nikt nie opuszczał niedzielnej Mszy Świętej, żeby wszyscy umieli żyć po Bożemu.

2. Uzupełnij planszę roratnią i przynieś ją jutro do kościoła.

Odpowiedzi z 21 grudnia:

1. Jakimi słowami ksiądz zaprasza, byśmy przyjęli Komunię Świętą? („Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”).

2. Kto przyniósł Komunię Świętą ciężko choremu Stasiowi Kostce? (Święta Barbara, patronka dobrej śmierci, w towarzystwie dwóch aniołów).

3. Kto udzielił Dzieciom Fatimskim pierwszej Komunii Świętej? (Anioł).


Poniedziałek, 21 grudnia 2020 r.

OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ, Jezus daje moc, bym umiał być dobrym człowiekiem.

Czwarty tydzień Adwentu rozpoczęty. Do Bożego Narodzenia pozostały zaledwie trzy kroki. W rozpoznawaniu „Cudu nad cudami” dotarliśmy do modlitwy „Ojcze nasz”Ta modlitwa rozpoczyna kolejną część Mszy Świętej, obrzędy Komunii św.

Po śpiewie: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata…” ksiądz podnosi Hostię i zaprasza, byśmy przyjęli Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Pan Jezus chce przyjść do każdego, ale nie wszyscy przystępują do Komunii. Jedni nie mogą przyjąć Pana Jezusa, bo popełnili grzech ciężki a inni są jeszcze zbyt mali.

Zdarza się, że Pan Bóg w cudowny sposób przychodzi do człowieka wprost z nieba.

Imelda Lambertini bardzo pragnęła przyjąć Pana Jezusa, ale nie mogła, bo nie miała odpowiedniego wieku. Mama często zabierała ją do kościoła, czasem chodziły do  sióstr dominikanek. Imelda wyobrażała sobie, jak byłoby pięknie, gdyby jak siostry mieszkała blisko Jezusa. Kiedy dziewczynka miała 9 lat, rodzice zgodzili się, by zamieszkała u dominikanek. Siostry widziały, z jaką tęsknotą dziecko patrzy na przyjmujących Komunię, ale nic nie mogły zrobić. I zdarzyło się coś niesamowitego. Po jednej ze Mszy, gdy siostry rozeszły się do swoich zajęć, Imelda wróciła do kaplicy.

Inna historia zdarzyła się Stasiowi Kostce, naszemu polskiemu świętemu, gdy ciężko zachorował i bał się, że może umrzeć bez sakramentów. Posłuchajcie nagrania.

Zanim Matka Boża objawiła się w Fatimie Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi do dzieci przyszedł Anioł. Podczas trzeciego, ostatniego spotkania z aniołem w grocie Cabeço zdarzyło się coś wyjątkowego. Tak wspominała to wydarzenie Łucja, najstarsza z nich.

Pytania:

1. Jakimi słowami ksiądz zaprasza, byśmy przyjęli Komunię Świętą?

2. Kto przyniósł Komunię Świętą ciężko choremu Stasiowi Kostce? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Kto udzielił Dzieciom Fatimskim pierwszej Komunii Świętej?

Zadanie:

Zawsze po Komunii Świętej po cichu porozmawiaj z Panem Jezusem. Dziękuj za to, że jest w Twoim życiu, i proś, by pomagał Ci być szczęśliwym, coraz lepszym dzieckiem.

Odpowiedzi z 19 grudnia:

1. Co odpowiedziała Matka Teresa, kiedy zapytano ją, co robić, żeby być świętym? (Gdyby każdy chociaż jedną godzinę dziennie poświęcał na modlitwę, zwłaszcza na adorację Najświętszego Sakramentu, byłby lepszym człowiekiem).

2. Jak nazywają się siostry, których zgromadzenie założyła św. Matka Teresa z Kalkuty? (Misjonarki Miłości).

3. Gdzie siostry uczą się kochać ludzi najbiedniejszych z biednych? (Podczas Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu).


Sobota, 19 grudnia 2020 r.

ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY, Bez codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu nie miałaby siły do pracy wśród najbiedniejszych

Kończy się trzeci tydzień Adwentu. Stawiamy ostatnie kroki w drodze na spotkanie z Jezusem w Boże Narodzenie. Znamy już tyle tajemnic, które dzieją się tu, w kościele, na ołtarzu podczas każdej Mszy Świętej. Codziennie. Wczoraj usłyszeliśmy o najważniejszej chwili podczas Mszy Świętej. Nigdy nie można przeoczyć przeistoczenia, kiedy chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Trzeba pobożnie i z wielką wiarą uczestniczyć w Cudzie nad cudami

Dzisiaj poznajemy św. Matkę Teresę z Kalkuty. Miłością jej życia był Pan Jezus. Codziennie karmiła się Jego Ciałem i Krwią podczas Mszy świętej. Była pewna, że bez Pana Jezusa nie umiałaby być dobrym człowiekiem. Nie miałaby siły pomagać trędowatym, najbiedniejszym z biednych. Razem z siostrami na ulicach Kalkuty w Indiach znajdowała ludzi, do których nikt nie chciał iść.

Gdy ludzie pytali, skąd siostry biorą siłę, by robić to, co robią, Matka Teresa odpowiadała: „Bez Jezusa nie byłabym zdolna przeżyć ani jednego dnia, ani nawet jednej godziny mojego życia”. A gdy zapytano, co robić, by stać się świętym, ona odpowiedziała: „Gdyby każdy chociaż jedną godzinę dziennie poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu, byłby lepszym człowiekiem”. Tak mówiła o Eucharystii i adoracji Pana Jezusa:

Pytania:

1. Co odpowiedziała Matka Teresa, kiedy zapytano ją, co robić, żeby być świętym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Jak nazywają się siostry, których zgromadzenie założyła św. Matka Teresa z Kalkuty?

3. Gdzie siostry uczą się kochać ludzi najbiedniejszych z biednych?

Zadania:

1. Znajdź chociaż raz w tygodniu dłuższą chwilę, by w kościele adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

2. Dowiedz się, kiedy przed Bożym Narodzeniem możesz wyspowiadać się w swoim kościele.

Odpowiedzi z 18 grudnia:

1. Jak nazywa się najważniejsza chwila podczas Mszy Świętej? (Przeistoczenie).

2. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz podczas Przeistoczenia? (Ksiądz powtarza słowa i gesty Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy).

3. Jaki cud dokonuje się w chwili Przeistoczenia? (Chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa).


Piątek, 18 grudnia 2020 r.

PRZEISTOCZENIE, Najważniejsza chwila, największy cud – ofiara i prawdziwa obecność Jezusa.

Pytania:

1. Jak nazywa się najważniejsza chwila podczas Mszy Świętej?

2. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz podczas Przeistoczenia?

3. Jaki cud dokonuje się w chwili Przeistoczenia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:

1. „Pan mój i Bóg mój” – zapamiętaj te słowa, które powiedział św. Tomasz, gdy zobaczył zmartwychwstałego Pana Jezusa, i wypowiadaj je zawsze w swoim sercu podczas Przeistoczenia.

2. Zapytaj mamę, w czym możesz jej pomóc przed świętami.

Odpowiedzi z 17 grudnia:

1. Jak długo ojciec Pio odprawiał Mszę Świętą? (Nawet trzy godziny).

2. Dlaczego ojciec Pio tak długo odprawiał Mszę Świętą? (Bo wiedział, co dzieje się podczas Eucharystii, i sam przeżywał mękę i śmierć Pana Jezusa. Najmocniej cierpiał ze Zbawicielem w chwili Przeistoczenia).

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co miał na rękach ojciec Pio? (Stygmaty – rany, znaki męki Pana Jezusa).


Czwartek, 17 grudnia 2020 r.

ŚWIĘTY OJCIEC PIO, Podczas Mszy św. cierpiał razem z Jezusem, przeżywając Jego mękę i śmierć.

Od 17 grudnia, czyli o dzisiaj, rozpoczyna się druga część Adwentu. Czas do 16 grudnia przypomina, że czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. Od dzisiaj rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.

Ewangelia wymienia dziś wszystkich przodków Pana Jezusa. Wśród nich byli dobrzy i źli, bardziej pobożni i mniej pobożni. Jak w każdym czasie. Dziś poznajecie człowieka wyjątkowo zakochanego w Panu Jezusie i w Eucharystii. Nazywał się Pio. Ojciec Pio to wielki święty znany na całym świecie, choć wcale mu na tym nie zależało. Kiedy miał 15 lat, wstąpił do klasztoru, do kapucynów. Niedługo po święceniach zdarzyło się coś, co go przeraziło. Posłuchajcie nagrania.

Ojciec Pio otrzymał wyjątkowy dar – stygmaty, czyli znaki męki Pana Jezusa. Zakonnik nie prosił o nie Pana Boga, a gdy je otrzymał, bardziej czuł się zawstydzony niż wyróżniony. Ważniejsza od stygmatów była dla niego codzienna Msza Święta. Często mówił ludziom, że „łatwiej byłoby światu przetrwać bez słońca aniżeli bez Mszy Świętej”.

Ojciec Pio bardzo długo przygotowywał się do każdej Mszy św. A kiedy wychodził do ołtarza, wyglądał tak, jakby dźwigał jakiś ciężar, jakby przeżywał jakiś ogromny ból. Nie zwracał uwagi na to, co się dzieje wokół. On wiedział, co się podczas Eucharystii dzieje i sam przeżywał mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Najmocniej cierpiał w chwili Przeistoczenia. Ludzie czasem szeptali: „Zobaczcie, on wygląda jak Pan Jezus!”.

Posłuchajcie na koniec opowieści ojca Jerzego Tomzińskiego, paulina z Jasnej Góry, kiedy wiele lat temu razem z ojcem Pio odprawiał Mszę św.

Pytania:

1. Jak długo ojciec Pio odprawiał Mszę Świętą?

2. Dlaczego ojciec Pio tak długo odprawiał Mszę Świętą? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co miał na rękach ojciec Pio?

Zadanie:

Nie zapomnij o jutrzejszym piątku – dniu, w którym wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Spróbuj szczególnie pamiętać o swoim postanowieniu adwentowym. Zrób coś dobrego albo zrezygnuj z czegoś, co lubisz, z miłości do Pana Jezusa.

Odpowiedzi z 16 grudnia:

1. Jakie dary składane są na ołtarzu na początku liturgii eucharystycznej? (Chleb i wino).

2. Jak nazywa się „talerzyk”, na którym leży chleb (Hostia), i czym nakryty jest kielich z winem; na czym ustawia się dary ofiarne? (Hostia spoczywa na patenie, a kielich przykryty jest palką; patenę z chlebem i kielich z winem stawia się na korporale).

3. Co każdy z obecnych na Mszy Świętej może ofiarować razem z darami chleba i wina? (Swoje życie, swoje trudności, kłopoty – z intencją, by Pan Jezus przemienił je w dobro).


Środa, 16 grudnia 2020 r.

DARY OFIARNE, Razem z chlebem i winem ofiaruję Ci, Jezu, moje życie.

Po modlitwie wiernych zaczyna się trzecia część Mszy Świętej – liturgia eucharystyczna. Pan Jezus za chwilę złoży Bogu ofiarę z siebie, żeby nas zbawić. Zaczyna się to samo, co działo się w Wieczerniku w czasie ostatniej wieczerzy.

Pan Jezus chleb i wino przemienił w Ciało i Krew. Ksiądz wypowiada te same słowa, które powiedział Pan Jezus i Jego mocą dokona tej samej cudownej przemiany.

Do chleba i wina składanych na ołtarzu, możemy dołożyć swój dar, swoje życie (radości, dobrze postanowienia, to co się udało i to, co się nie udało, kłopoty, swoje cierpienie i trudności).

Wszystko zostanie przyjęte przez Boga i przemienione tak jak chleb i wino w Ciało i Krew Boga.

Pytania:

1. Jakie dary składane są na ołtarzu na początku liturgii eucharystycznej?

2. Jak nazywa się „talerzyk”, na którym leży chleb (Hostia), i czym nakryty jest kielich z winem; na czym ustawia się dary ofiarne? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co każdy z obecnych na Mszy Świętej może ofiarować razem z darami chleba i wina?

Zadanie:

Spróbuj odłożyć ze swojego kieszonkowego kilka złotych, by podczas świątecznej Mszy w Boże Narodzenie złożyć swoją zaoszczędzoną ofiarę.

Odpowiedzi z 15 grudnia:

Pytania:

1. W jakiej postawie wyznajemy naszą wiarę? (W postawie stojącej).

2. Jak inaczej nazywa się Wyznanie wiary? (Skład Apostolski)

3. Jaką modlitwą kończy się liturgia słowa? (Modlitwą wiernych).


Wtorek, 15 grudnia 2020 r.

WYZNANIE WIARY I MODLITWA WIERNYCH, Wierzymy Ci, Jezu, czekamy na wszystko, co obiecałeś, i prosimy o pomoc.

Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że nigdy nie jest za późno, żeby Mu uwierzyć, naprawić swój błąd, odwrócić się od grzechu. Tak jak ewangeliczny syn, który najpierw nie chciał spełnić polecenia ojca, ale gdy się zastanowił, zrobił to, o co ojciec poprosił. Opamiętał się i uwierzył, że to, o co prosi ojciec jest dobre, że trzeba go słuchać.

Po homilii, po kazaniu mówimy Panu Bogu, że wierzymy w Niego i we wszystko, co do nas mówi i co nam obiecał. To wyznanie wiary. Te bardzo ważne słowa wypowiadamy stojąc. W tych słowach potwierdzamy naszą wiarę w to, co Pan Bóg objawił nam o sobie, o swoim Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Mówimy, że wierzymy w to, co nam powiedział o naszym zbawieniu i o życiu wiecznym, które nas czeka w niebie.

Po wyznaniu wiary prosimy Pana Boga o pomoc w różnych sprawach. Modlitwa, w której Pana Boga prosimy o pomoc, to modlitwa wiernych. Ta modlitwa kończy liturgię słowa.

Pytania:

1. W jakiej postawie wyznajemy naszą wiarę?

2. Jak inaczej nazywa się Wyznanie wiary? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Jaką modlitwą kończy się liturgia słowa?

Zadanie:

Spróbuj ułożyć jedno z wezwań do modlitwy wiernych. Sam wybierz intencję, w jakiej chciałbyś/chciałabyś modlić się podczas Mszy św., napisz ją na kartce i przynieś na jutrzejsze Roraty.

Odpowiedzi z 14 grudnia:

1. Co robimy, zanim zaczniemy słuchać Ewangelii? (Wstajemy i robimy znak krzyża na czole, ustach i sercu).

2. Jakimi słowami kończy się czytanie Ewangelii? (Oto słowo Pańskie).

3. Do czego zachęcał ks. Jan Macha podczas jednego z kazań? (By często przychodzić do kościoła i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie).


Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r.

SŁUGA BOŻY KS. JAN MACHA, Podczas kazań zachęcał do częstego adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Podczas każdej Mszy św. Pan Jezus w Ewangelii mówi, jak mamy żyć. Czasem nie rozumiemy Jego słów. Potrzebujemy wyjaśnienia. Dlatego po ostatnim czytaniu, po Ewangelii ksiądz stara się słowa Pana Boga wytłumaczyć. Kiedyś sam Pan Jezus wyjaśniał apostołom swoje słowa. Potem apostołowie tłumaczyli Jego naukę ludziom. A dziś księża w kazaniach pomagają nam zrozumieć, co Bóg mówi do człowieka.

Jednym z księży, który podczas Mszy Świętej wyjaśniał słowo Boże i wielkie tajemnice naszej wiary był ksiądz Jan Macha. Ksiądz Jan jest sługą Bożym, co znaczy, że czekamy na jego beatyfikację. Z jego krótkiego życia, bo żył zaledwie 28 lat, zachowało się sporo homilii i kazań, w których pięknie mówi o Eucharystii.

Ksiądz Jan Macha zachęcał do częstego przychodzenia do kościoła i adorowania Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wiedział, jaka to siła. Kiedy podczas wojny został aresztowany i torturowany, kiedy drwiono z kapłaństwa, z Pana Boga i religii, ksiądz Jana nie załamał się. Dużo się modlił i prosił Boga, by wybaczył oprawcom, i jeszcze wspierał innych.

Posłuchajcie jak ks. Jan Macha zachęcał do częstego przychodzenia do kościoła i adorowania Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Pytania:

1. Co robimy, zanim zaczniemy słuchać Ewangelii?

2. Jakimi słowami kończy się czytanie Ewangelii?

3. Do czego zachęcał ks. Jan Macha podczas jednego z kazań? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadanie:

Opowiedz komuś w szkole albo w domu, o czym i o kim dzisiaj ksiądz opowiadał na Roratach.

Odpowiedzi z 12 grudnia:

1. Jakie fragmenty z Pisma Świętego szczególnie lubił czytać Pier Giorgio Frassatti? (Psalmy, Kazanie na Górze i listy świętego Pawła).

2. Gdzie Pier Giorgio znajdował siły do tego, by być dobrym człowiekiem? (Na Mszy Świętej, w Komunii Świętej, w nocnych adoracjach).

3. O co najbardziej martwił się Pier Giorgio Frassatti, kiedy w niedzielę wyjeżdżał z kolegami na wycieczkę? (Że nie będzie mógł uczestniczyć we Mszy Świętej).


Sobota, 12 grudnia 2020 r.

BŁ. PIOTR JERZY FRASSATI, Miał ulubione fragmenty Pisma Świętego, starał się codziennie przyjmować Komunię Świętą.

W ostatnim dniu drugiego tygodnia Adwentu poznajecie młodego człowieka, studenta, pochodzącego z Włoch, który pięknie żył i pięknie się modlił.

A skąd wiedział, jak żyć? Bo Pana Boga słuchał. Bo często czytał Pismo Święte. Bardzo lubił psalmy, listy świętego Pawła i Kazanie na Górze, w którym Pan Jezus mówił, kto będzie szczęśliwy.

W słowach dzisiejszego psalmu śpiewanego po pierwszym czytaniu, prosimy Pana Jezusa, by już przyszedł, by dał nam nowe życie, a my obiecujemy, że będziemy go swoim życiem chwalić, że będziemy żyć na Jego chwałę. Tak jak Piotr Jerzy Frassati, człowiek, którego dzisiaj poznajecie, który Pana Boga słuchał i według Jego słowa żył codziennie. Posłuchajcie, jak o swoim bracie opowiadała siostra Luciana.

Pytania:

1. Jakie fragmenty z Pisma Świętego szczególnie lubił czytać Piotr Jerzy Frassati?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Gdzie Piotr Jerzy znajdował siły do tego, by być dobrym człowiekiem?

3. O co najbardziej martwił się Piotr Jerzy Frassati, kiedy w niedzielę wyjeżdżał z kolegami na wycieczkę?

Zadania:

1. Przyjdź jutro na Mszę Świętą niedzielną choć kilka minut wcześniej niż zwykle, by w ciszy adorować Pana Jezusa.

2. Uzupełnij obrazki na planszy roratniej.

Odpowiedzi z 11 grudnia:

1. Jakimi słowami kończy się pierwsze i drugie czytanie? (Oto słowo Boże).

2. Jak nazywa się księga, z której podczas Mszy Świętej czytane jest słowo Boże? (Lekcjonarz).

3. Co śpiewa się po pierwszym czytaniu? (Psalm).


 Piątek, 11 grudnia 2020 r.

LITURGIA SŁOWA,

Biblia, lekcjonarz – czytanie i słuchanie słowa Bożego

Po obrzędach wstępnych (procesji na wejście, znaku krzyża, powitaniu, akcie pokuty, hymnie „Chwała na wysokości Bogu”) zaczyna się Liturgia słowa. Wszyscy siadają. Będzie mówił Bóg.

Pierwsze czytanie może przeczytać właściwe każdy, kto jest do tego przygotowany. Nie tylko ministrant czy lektor. Najpierw zazwyczaj czytany jest fragment z Pisma Świętego Starego Testamentu, podobnie jak dzisiaj, z księgi proroka Izajasza. Lektor zawsze kończy czytanie słowami: „Oto słowo Boże”. My odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.

Słowa Pana Boga są nam bardzo potrzebne. Bez nich trudno byłoby nam żyć.

Po pierwszym czytaniu śpiewany jest psalm. To też słowo Boże. Bóg mówi do nas w kolejnych zwrotkach psalmu, my odpowiadamy, śpiewając refren.

Podczas Mszy świętej w niedziele i uroczystości, po pierwszym czytaniu i psalmie lektor czyta jeszcze drugie czytanie – tym razem z Nowego Testamentu.

Po drugim czytaniu rozlega się radosne „Alleluja”. W czasie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja” śpiewa się „Chwała Tobie, Słowo Boże”.

Podczas śpiewu „Alleluja” wszyscy wstają. To zapowiedź Ewangelii, czyli za chwilę przemówi Pan Jezus. Najważniejsze słowa z Ewangelii, krótkie zdanie, często śpiewane jest między refrenem „Alleluja”. Ewangelię może przeczytać tylko ksiądz albo diakon.

Czasem śpiew „Alleluja” jest bardzo uroczysty. Posłuchajcie nagrania.

Pytania:

1. Jakimi słowami kończy się pierwsze i drugie czytanie?

2. Jak nazywa się księga, z której podczas Mszy Świętej czytane jest słowo Boże?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co śpiewa się po pierwszym czytaniu?

Zadanie:

Wieczorem przeczytaj albo poproś kogoś z dorosłych i przeczytajcie razem jeszcze raz dzisiejsze słowo Boże ze Starego Testamentu czytane podczas Mszy roratniej (Iz 48,17-19).

Odpowiedzi z 10 grudnia:

Pytania:

1. Jakimi słowami najczęściej rozpoczyna się akt pokuty? (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu).

2. Jakie znaczenie ma akt pokuty? (Przepraszamy za nasze grzechy i żałujemy za złe zachowanie).

3. Skąd pochodzą pierwsze słowa hymnu „Chwała na wysokości Bogu”? (Śpiewali je aniołowie, kiedy w noc Bożego Narodzenia ukazali się pasterzom).


Czwartek, 10 grudnia 2020 r.

AKT POKUTY, Żałuję, przepraszam, przebaczam.

Przychodząc na spotkanie z Bogiem, musimy mieć czystą duszę. W dobrym uczestnictwie we Mszy świętej pomaga nam Akt pokuty.

W akcie pokuty żałujemy za złe myśli, słowa, za złe zachowanie. Ale też żałujemy, że zgrzeszyliśmy zaniedbaniem, że nie zrobiliśmy czegoś dobrego, chociaż była do tego okazja. Udawaliśmy, że nie widzimy, co trzeba zrobić, albo nam się nie chciało.

Spowiadamy się Bogu wszechmogącemu, bo Bóg doskonale zna moje serce i wie, co się w nim kryje, co zrobiłem, a czego nie.

Akt pokutny obmywa grzechy lekkie. Grzech ciężki trzeba wyznać w spowiedzi.

Przyznając się do grzechu podczas Mszy świętej wypowiadamy słowa: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”. Żałujemy za grzechy i prosimy o przebaczenie. I przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili. To bardzo ważne, bo żeby otrzymać przebaczenie od Pana Boga, trzeba przebaczyć tym, którzy nam wyrządzili jakieś zło. Czasami w ramach akt pokuty słyszymy śpiew:

Pytania:

1. Jakimi słowami najczęściej rozpoczyna się akt pokuty?

2. Jakie znaczenie ma akt pokuty?

3. Skąd pochodzą pierwsze słowa hymnu „Chwała na wysokości Bogu”? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadanie:

Podczas wieczornej modlitwy pomyśl, kogo powinieneś/powinnaś przeprosić, i zrób to przy najbliższej okazji. Najlepiej od razu, na przykład jutro.

Odpowiedzi z 9 grudnia:

1. Jaki dźwięk rozpoczyna Mszę Świętą? (Dźwięk dzwonka).

2. Dlaczego ksiądz całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy Świętej? (To wyraz szacunku i czci dla Pana Jezusa, który na ołtarzu za każdego z nas oddaje życie; ksiądz robi to również w naszym imieniu ).

3. Jakie słowa księdza na początku Mszy Świętej przypominają o obecności Jezusa? („Pan z wami”; „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”).


Środa, 9 grudnia 2020 r.

OBRZĘDY WSTĘPNE, W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zaprasza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. I przychodzimy na Mszę Świętą, by Pan Jezus nas wzmocnił swoim słowem i pokarmem, czyli swoim Ciałem i Krwią, które przyjmujemy w Komunii Świętej. Przychodząc na Roraty również odpowiadamy na zaproszenie Pana Jezusa.

Na początku każdej Mszy św. słyszymy dźwięk dzwonka. Wszyscy wstają a z zakrystii wychodzi ksiądz z ministrantami. To procesja wejścia. Czasem uroczysta – idzie przez kościół, ministranci idący przed księdzem niosą krzyż, świece, kadzidło i księgę a czasem mniej uroczysta, z zakrystii wprost do ołtarza. Podczas Rorat w procesji wejścia idą też dzieci z lampionami.

Ksiądz całuje ołtarz, również w naszym imieniu. To wyraz czci i szacunku dla Jezusa, który na ołtarzu ofiaruje się za każdego z nas. Potem znakiem krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” rozpoczyna się Msza święta. Po znaku krzyża ksiądz najczęściej wita wszystkich słowami: „Pan z wami”.

Czasem bardziej uroczyście:

„Miłość Boga Ojca,

łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa

i dar jedności w Duchu Świętym

niech będą z wami wszystkimi”.

Albo jeszcze inaczej:

„Łaska i pokój od Tego,

który jest i który był,

i który przychodzi,

niech będą z wami”.

Niezależnie od tego, jakimi słowami wita nas ksiądz, my odpowiadamy:

„I z duchem Twoim”.

Pytania:

1. Jaki dźwięk rozpoczyna Mszę Świętą?

2. Dlaczego ksiądz całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy Świętej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Jakie słowa księdza na początku Mszy Świętej przypominają o obecności Jezusa?

Zadania:

1. Zaproś na jutrzejsze Roraty kogoś, kto jeszcze w tym roku nie był ani razu.

2. Przyjdźcie z lampionem albo ze świecą, żeby uczestniczyć w procesji na rozpoczęcie Mszy Świętej.

Odpowiedzi z 7 grudnia:

1. Z jakich języków pochodzą niektóre słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej? (Z języka łacińskiego, greckiego albo hebrajskiego).

2. Co oznacza słowo „Amen”? (Tak; Naprawdę).

3. Co oznacza słowo „Eucharystia”? (Podziękowanie, dziękczynienie składane Bogu).


Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r.

TRUDNE SŁOWA Alleluja, Hosanna, Amen, Liturgia, Eucharystia, Hostia, Ewangelia, Homilia

Tak jak tłum z dzisiejszej Ewangelii, przychodzimy do Jezusa z różnych stron naszej parafii. Siadamy przy Nim, chcemy Go słuchać i prosić, by swoją mocą uzdrawiał  nasze dusze i ciała.

Pan Jezus wie, że bardzo chcemy dobrze uczestniczyć w każdej Mszy Świętej, że chcemy wypełnić adwentowe postanowienia i dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.

Czasem nie wszystko podczas Mszy św. rozumiemy. Czasem słyszymy słowa, których nie używamy nigdzie, tylko w kościele. Kiedyś, gdy Mszę świętą odprawiano po łacinie, było jeszcze trudniej. Tak wspomina tamten czas znany aktor, pan Jan Kobuszewski:

Pytania:

1. Z jakich języków pochodzą niektóre słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Co oznacza słowo „Amen”?

3. Co oznacza słowo „Eucharystia”?

Zadania:

1. Naucz się znaku krzyża w języku łacińskim: „In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen”.

2. Uzupełnij obrazki na planszy roratniej.

Odpowiedzi z 5 grudnia:

1. Dlaczego wchodząc do kościoła, robimy znak krzyża ręką zanurzoną wcześniej w wodzie święconej? (Ten znak przypomina, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Boga).

2. W jakim kolorze jest ornat, w którym ksiądz odprawia Msze roratnie; jaki kolor ma jego ornat w niedziele adwentowe, a jaki w niedziele zwykłe w ciągu roku? (Podczas Rorat – biały; w niedziele adwentowe – fioletowy; w niedziele zwykłe – zielony).

3. Dlaczego do Mszy Świętej trzeba się przygotować – ładnie się ubrać i nie spóźniać się? (Bo to najważniejsze spotkanie w tygodniu).


Sobota, 5 grudnia 2020 r.

PRZYGOTOWANIA DO NAJWAŻNIEJSZEGO SPOTKANIA.

Dla Boga rezerwuję najlepszy czas w ciągu dnia i przygotowuję odpowiedni strój.

Spotykamy dziś Jezusa, który chce nas leczyć ze wszystkich chorób i słabości. Chce dotykać naszej chorej duszy i naszego ciała. On wie o nas wszystko. Jest naszym najlepszym i najbardziej skutecznym lekarzem.

Dlatego potrzebujemy spotkań z Panem Jezusem. Potrzebujemy Mszy świętej, kiedy to Pan Jezus chleb i wino przemienia w swoje Ciało i Krew. Dokonuje się mu: CUD NAD CUDAMI. Pan Jezus jest prawdziwie obecny.

Do tak wyjątkowego wydarzenia trzeba się przygotować. Papież Benedykt XVI tak wspomina przygotowania w jego domu rodzinnym do niedzielnego spotkania z Panem Jezusem:

Pytania:

1. Dlaczego wchodząc do kościoła, robimy znak krzyża ręką zanurzoną wcześniej w wodzie święconej?

2. W jakim kolorze jest ornat, w którym ksiądz odprawia Msze roratnie; jaki kolor ma jego ornat w niedziele adwentowe, a jaki w niedziele zwykłe w ciągu roku? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Dlaczego do Mszy Świętej trzeba się przygotować – ładnie się ubrać i nie spóźniać się?

Zadania:

1. Przygotuj się do jutrzejszej niedzielnej Mszy. Odszukaj w Piśmie Świętym fragment Ewangelii (Mk 1,1-8), który będzie czytany, przeczytaj go i zastanów się przez chwilę, co Pan Jezus chce Ci powiedzieć.

2. Zapytaj rodziców, kiedy był Twój chrzest. Zapisz sobie, a najlepiej zapamiętaj tę datę, tak jak pamiętasz o swoich urodzinach czy imieninach.

Odpowiedzi z 4 grudnia:

1. Jak nazywała się pierwsza Msza Święta? (Ostatnia wieczerza).

2. Gdzie Pan Jezus spożył z uczniami ostatnią wieczerzę? (W Wieczerniku).

3. Czym różniła się ostatnia wieczerza od wieczerzy paschalnych obchodzonych przez naród żydowski? (Pan Jezus wziął chleb i powiedział: „To jest Ciało moje”; potem wziął kielich z winem i powiedział: „To jest kielich Krwi mojej”).


Piątek, 4 grudnia 2020 r.

MSZA ŚWIĘTA.

Jej początki sięgają wieczerzy paschalnej spożywanej przez naród żydowski. Ostatnia z nich była pierwszą Mszą.

Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii według św. Mateusza Pan Jezus dotyka oczu niewidomych, a oni odzyskują wzrok.

Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus dotyka naszych oczu, dotyka naszych serc, byśmy widzieli więcej, byśmy widzieli to, co od Niego otrzymujemy podczas każdej Mszy Świętej. Byśmy oczami serca zobaczyli Pana Jezusa, który chleb i wino przemienia w swoje Ciało i Krew. Byśmy zobaczyli CUD NAD CUDAMI.

Na każdej Mszy Świętej dokonuje się ta sama ofiara, która dokonała się na krzyżu. Pan Jezus powiedział: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19)

Pytania:

1. Jak nazywała się pierwsza Msza Święta?

2. Gdzie Pan Jezus spożył z uczniami ostatnią wieczerzę?

3. Czym różniła się ostatnia wieczerza od wieczerzy paschalnych obchodzonych przez naród żydowski? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:

1. Zapytaj mamę, co się stanie, jeśli do chleba nie doda się zakwasu albo drożdży.

2. Spróbuj zaśpiewać chociaż refren piosenki „Kiedyś wino i chleb”.

Odpowiedzi z 3 grudnia:

1. Jak Carlo Acutis nazywał Mszę Świętą? (Swoją autostradą do nieba).

2. Jak często Carlo uczestniczył we Mszy Świętej? (Codziennie od siódmego roku życia, od kiedy po raz pierwszy przyjął Komunię Świętą).

3. Czemu Carlo poświęcił utworzoną przez siebie stronę internetową? (Cudom eucharystycznym).


Czwartek, 3 grudnia 2020 r.

BŁ. CARLO ACUTIS.

Zakochany w Eucharystii. Nazywał ją autostradą do nieba

W czwartym dniu Rorat poznajemy Carla, nastolatka który mieszkał we Włoszech, którego wielką pasją była informatyka. Miał 10 lat, kiedy układał pierwsze programy informatyczne. Ale jeszcze bardziej Carlo zakochał się w Eucharystii. Bardzo mocno przeżył dzień swojej Pierwszej Komunii. To wtedy postanowił, że codziennie będzie przyjmować Pana Jezusa podczas Mszy Świętej. Nigdy nie przegapił pierwszego piątku. Często wstępował do kościoła, by choć chwilę adorować Najświętszy Sakrament. Powtarzał często: „Eucharystia to moja autostrada do nieba”. Nie wyobrażał sobie niedzieli, nawet dnia, bez Mszy Świętej. Tak mówi o nim mama, pani Antonia Salzano:

Mama zastanawiała się czasem, skąd u Carla taka wiara. Była przekonana, że Pan Jezus obdarzył jej syna wyjątkowym darem. Nie tylko pobożności. Carlo świetnie grał na saksofonie i kochał zwierzęta. Wszyscy znali jego cztery psy i dwa koty. Miał wielu przyjaciół, którzy podobno do dziś, po przyjęciu Komunii modlą się jak Carlo:

„Jezu, rozgość się w moim sercu, potraktuj je jako swój dom!”.

Kiedy Carlo miał 15 lat, zachorował na ostrą białaczkę. W tym roku, w październiku w Asyżu został ogłoszony błogosławionym. Co powiedziałby polskim dzieciom? Jego mama odpowiedziała tak:

Dla dzieci

Dla rodziców

Pytania:

1. Jak Carlo Acutis nazywał Mszę Świętą?

2. Jak często Carlo uczestniczył we Mszy Świętej?

3. Czemu Carlo poświęcił utworzoną przez siebie stronę internetową? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

 

Zadania:

1. Poproś rodziców, by pomogli Ci otworzyć stronę internetową http://www.carloacutis.com i dowiedz się więcej o Carlo.

2. Przypomnij sobie datę swojej pierwszej Komunii Świętej.

3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj i naucz się piosenki roratniej „Kiedyś wino i chleb”.

 

Odpowiedzi z 2 grudnia:

1. Dlaczego niedziela dla chrześcijan jest dniem świętym? (W niedzielny poranek Pan Jezus pokonał śmierć i powstał z martwych).

2. W którym przykazaniu Bóg mówi, że niedziela to dzień święty? (W trzecim przykazaniu Bożym).

3. Jak brzmi przykazanie kościelne dotyczące obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele? (W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych).

 


Środa, 2 grudnia 2020 r.
DLACZEGO NIEDZIELA?
Dzień święty – inny niż pozostałe dni tygodnia

W niedzielę chrześcijanie świętują! To dzień wyjątkowy, inny niż sześć dni od poniedziałku do soboty. Mamy czas dla Pana Boga i więcej czasu dla siebie nawzajem. Niedziela jest po to, by przypomnieć sobie, że Pan Bóg JEST. Dlatego najważniejszym punktem każdej niedzieli jest Msza Święta i najlepszy czas z niedzieli dajemy Panu Bogu.

„Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie” – śpiewamy dzisiaj przed Ewangelią. Szczęśliwi jesteśmy, gdy przychodzimy na spotkanie z Bogiem, który otworzył nam bramę do wolności, z Bogiem, który zwycięża grzech i śmierć.

Pytania:

1. Dlaczego niedziela dla chrześcijan jest dniem świętym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

2. W którym przykazaniu Bóg mówi, że niedziela to dzień święty?

3. Jak brzmi przykazanie kościelne dotyczące obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele?

Zadania:

1. Porozmawiaj z rodzicami o tym, jak przeżywacie w Waszym domu niedzielę, czym różni się od pozostałych dni tygodnia.

2. Na planszę roratnią przyklej drugi obrazek.

3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj piosenki roratniej „Kiedyś wino i chleb”.

 

Odpowiedzi z 1 grudnia:

1. Co trzyma człowieka w niewoli? (Grzech).

2. Gdzie człowiek dostaje pomoc do walki ze złem, z grzechem, ze swoimi słabościami? (Na Mszy Świętej).

3. Jak nazywa się święta mama, która codziennie podczas Mszy szukała u Jezusa wskazówek, jak żyć? (Święta Joanna Beretta Molla).


Wtorek, 1 grudnia 2020 r.
DLACZEGO TRZEBA CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA?
Św. Joanna Beretta Molla – codziennie podczas Mszy Świętej u Jezusa szukała wskazówek, jak żyć.

W drugim dniu adwentowej drogi do Betlejem Pan Jezus mówi: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Łk 10,23).

Święta Joanna Beretta Molla wiedziała to już jako mała dziewczynka i postanowiła codziennie spotykać się z Panem Jezusem w kościele na Mszy św. Z Nim, jak z przyjacielem, omawiała najpierw swoje dziecięce sprawy, potem przychodziła jako nastolatka, jako lekarka i przede wszystkim jako mama.

Kiedy Joanna Beretta Molla spodziewała się czwartego dziecka, dowiedziała się, że jest ciężko chora, że jej życie jest zagrożone. „Jeżeli trzeba będzie wybierać między mną a dzieckiem, proszę cię, wybierz dziecko, nie mnie…” – prosiła męża. Joanna bardzo kochała życie i swoją rodzinę. Nie chciała umierać…

Gdy papież Jan Paweł II kanonizował ją, jej mąż Piotr Molla powiedział: „Nigdy nie przypuszczałem, że żyję z osobą świętą”. Posłuchaj, jak wspominał swoją żonę.

Dla dzieci:

Dla rodziców:

Pytania:

1. Co trzyma człowieka w niewoli?

2. Gdzie człowiek dostaje pomoc do walki ze złem, z grzechem, ze swoimi słabościami?

3. Jak nazywa się święta mama, która codziennie podczas Mszy szukała u Jezusa wskazówek, jak żyć? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:

1. Dowiedz się, pod jakim wezwaniem jest Twój kościół parafialny.

2. Na planszę roratnią przyklej pierwszy obrazek.

3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” malygosc.pl zapoznaj się ze specjalnym serwisem roratnim.

Odpowiedzi z 30 listopada:

1. Co oznacza słowo „adwent”? (Przyjście, nadejście).
2. Jak nazywają się Msze poranne odprawiane w czasie Adwentu? (Roraty).
3. W jakie dni podczas Adwentu odprawiane są Msze roratnie? (W dni powszednie).


Poniedziałek, 30 listopada 2020 r. 

CUD NAD CUDAMI. Coraz bliżej Pana Boga

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczął się wczoraj nowy rok liturgiczny. Nowy czas, nowa szansa, by w sobie coś zmienić, by być bliżej Pana Boga. „Adwent ” pochodzi od łacińskiego słowa adventus, co oznacza przyjście, nadejście.  W Adwencie przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa, na Boże Narodzenie.  Jednym ze znaków adwentowego oczekiwania są Roraty, Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny. W tym roku tematem jest „Cud nad cudami”. Największy cud dzieje się codziennie podczas Mszy świętej w każdym kościele na kuli ziemskiej.

Pieśń eucharystyczna „Cuda nad cuda”.

Pytania:
1. Co oznacza słowo „adwent”?
2. Jak nazywają się Msze poranne odprawiane w czasie Adwentu?
3. W jakie dni podczas Adwentu odprawiane są Msze roratnie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:
1. Przygotuj w domu miejsce, które będzie przypominać o Adwencie, i zawieś tam planszę roratnią.
2. W książeczce do nabożeństwa przeczytaj pieśń eucharystyczną „Cuda nad cuda…”.
3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” malygosc.pl zapoznaj się ze specjalnym serwisem roratnim.