JAK WYBIERAĆ ZGODNIE Z WIARĄ I SUMIENIEM?

Oddając głos, warto sprawdzić, czy kandydat nie tylko deklaruje przestrzeganie zasad, ale czy je w swej dotychczasowej publicznej działalności stosował.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze prezydenta

Szereg niezwykle cennych wskazań polski wyborca-katolik znajdzie w opublikowanym 27 kwietnia br. Słowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Pokój tobie, Polsko!”. Jest tam cały spis spraw, na które warto przy głosowaniu na konkretnego kandydata zwrócić uwagę. Rada Stała podpowiada, że w procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób:

 • prawość moralną,
 • miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby,
 • kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego,
 • wyrazistą tożsamość,
 • postawę dialogu i umiejętność współpracy,
 • zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów,
 • merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji,
 • kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi,
 • poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety,
 • promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami.

Mniejsze zło? Maksymalne dobro!

Jest jeszcze jeden problem, na który w związku z decyzjami wyborczymi katolicy powinni zwrócić uwagę. Od pewnego czasu wielu przy urnach wybierało „mniejsze zło”, nie znajdując kandydata (czy też ugrupowania) spełniającego ich oczekiwania. Szybko przekonywali się, że takie podejście to ślepa uliczka.
Naprawdę po katolicku i zgodnie z Ewangelią podejmuje się takie decyzje, szukając maksymalnego dobra. Oznacza to sprawdzenie, który z kandydatów spełnia najwięcej kryteriów, zarówno tych wskazywanych przez katolicką naukę społeczną, jak i tych wymienionych przez Radę Stałą KEP. To pomoże podjąć decyzję zgodną z sumieniem i wiarą.
W swym Słowie… Rada Stała KEP napisała coś jeszcze bardzo istotnego i pomagającego katolikowi w dokonywaniu wyborów:
Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i w Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy.
Warto się tego trzymać.