KONTO BANKOWE PARAFII

49 87980002 0000 0020 6806 0001

Bank Spółdzielczy Jabłonka
ul. Krakowska 3,  34-480 Jabłonka Orawska