POŻEGNANIE O. WŁADYSŁAWA Z COLLEGIO W RZYMIE

Drodzy Rodacy,

Pierwszego maja 2023 w Collegio w Rzymie odbyło się oficjalne przekazanie urzędu rektora i rady domowej nowo nominowanemu rektorowi i jego radzie, tzn. osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za życie wspólnoty zakonnej. Dołączam zdjęcia z tej ceremonii, jak i z innych spotkań w ostatnim tygodniu mojego pobytu w Rzymie.

Po czterech latach w roli rektora zostałem przeniesiony do pracy w seminarium Catholic Theological Institute w Bomana koło Port Moresby, stolicy Papui Nowej Gwinei (PNG). Była to przede wszystkim moja osobista decyzja. W rzeczywistości już od kilku lat utrzymywałem kontakt z moimi współbraćmi z PNG, którzy zapraszali mnie, aby przyjechać chociażby na jeden semestr do Bomana i pomóc w nauczaniu w seminarium. Kiedy w 2019 roku zostałem mianowany rektorem wspólnoty w Rzymie stało się to niemożliwe. Jednak ten kontakt trwał nadal, a współbracia przypominali o poważnym braku wykładowców. Zatem zdając sobie sprawę, że ostatniego kwietnia 2023 roku kończy się mój urząd w Collegio, już kilka miesięcy wcześniej wyraziłem wolę do wyjazdu do PNG.

Skąd ten wybór i skąd ta zmiana? PNG to jedna z najstarszych, po Chinach, Argentynie i Togo, prowincji werbistów. Dwa lata temu obchodziliśmy tam 125 lat naszej obecności (można poczytać o tym na: https://www.pomocmisjom.werbisci.pl/?p=7978). Jednocześnie nadal cierpi na brak miejscowych kapłanów i zakonników. To coś przeciwnego do Ghany i innych krajów Afryki, które nie tylko mają wystarczająco swoich duchownych, ale i wysyłają wielu na misje, także do Europy. Co ciekawe, po raz pierwszy przełożonym Prowincji Niemieckiej został właśnie Ghańczyk, o. Peter Claver Narh.

Jedyne seminarium w PNG, Catholic Theological Institute niedawno zostało afiliowane do Uniwersytetu św. Tomasza z Aquinu w Manilii na Filipinach. Aby utrzymać ten status musi spełnić różne wymagania, między innymi mieć odpowiednią liczbę wykładowców. Niestety w seminarium w Bomana jest tylko kilku miejscowych wykładowców, a większość to nadal obcokrajowcy. Nie zanosi się, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości, bo niewielu miejscowych podejmuje dalsze studia.

W Bomana są seminarzyści ze wszystkich 19 diecezji PNG oraz z siedmiu zgromadzeń zakonnych. W sumie jest do 130 seminarzystów. Werbiści w ubiegłym roku mieli 12 seminarzystów. Jest to zatem kraj, który nadal potrzebuje misjonarzy. Jest to też nowe wyzwanie dla mnie. Obecnie czekam na oficjalne dokumenty z PNG, które pozwolą mi na legalny pobyt i pracę w tym odległym kraju.

Ważne jest, abyśmy nadal kontynuowali naszą drogę razem. Bo nawet największy dystans nie może umniejszyć potęgi modlitwy. Dlatego liczę na to szczególne Wasze wsparcie, które od dawna mi towarzyszy i sprawia, że Wy i ja uczestniczymy w dziele misyjnym Kościoła. To z tą pomocą będę w stanie wypełniać dobrze zadanie, do którego wzywa mnie w tym momencie Bóg. Bóg zapłać!

o. Władysław

Maj 2023