ROZMIESZCZENIE MIEJSC W KOŚCIELE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ I NABOŻEŃSTW

W Mszach świętych w naszej świątyni – według obowiązujących przepisów państwowych – może uczestniczyć łącznie 40 osób, nie licząc sprawujących posługę. Rozmieszczenie miejsc w naszym kościele pokazuje schemat na zdjęciu.

Wchodzimy do kościoła tylko głównym wejściem. Tam zabieramy kartkę z numerem i zajmujemy wyznaczone miejsce. Siadamy tylko tam, gdzie są numery, aby zachować właściwe odległości. Jeśli nie ma już kartek z numerami miejsc, należy pozostać na zewnątrz kościoła i tam uczestniczyć we Mszy świętej. Będzie włączone nagłośnienie zewnętrzne. Podczas liturgii zakrywamy nos i usta.

Do Komunii świętej przystępujemy procesyjnie, idąc środkiem kościoła (dotyczy to osób przyjmujących Komunię świętą na rękę), pozostali, zachowując odpowiednie odległości, w sposób tradycyjny na klęcząco na stopniu komunijnym. Osoby uczestniczące w Mszy świętej na zewnątrz kościoła do Komunii przystąpią po błogosławieństwie końcowym.

Z kościoła wychodzimy bocznym wyjściem, aby osoby stojące na zewnątrz mogły swobodnie wejść do środka i przystąpić do Komunii świętej.

Ze spowiedzi można skorzystać – tak jak dotychczas – w salce przy zakrystii. Wchodzimy pojedynczo, żeby nie robić niepotrzebnego tłoku.

Przestrzegamy ściśle zasady zachowania dystansu ok. 2 m do drugiej osoby, chyba że są to nasi domownicy.

Oczywiście nadal obowiązuje dyspensa naszego Metropolity od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej i nieobecność na Eucharystii nie powoduje zaciągnięcia grzechu. Msza święta o godz. 9:00 jest transmitowana przez parafialną stronę Facebook-ową.