UCZESTNICY RORAT 2022

„Z narodzeniem Jezusa było tak….” jak opowiadał dzieciom święty dziadek Joachim,  przewodnik Rorat 2022. Wypełnione plansze roratnie są świadectwem wytrwałego podążania za przewodnikiem i jego opowieściami.

Uroczyste rozświetlenie choinki nastąpiło tuż przed ostatnimi roratami przy śpiewie roratniej piosenki .