WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022/2023

Wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpocznie się we wtorek (27.12) i  będzie się odbywać według wyznaczonych 14 rejonów, liczących po około 30 domów. W tym roku odwiedziny kolędowe zaczną się od Rejonu III.

Głównym celem wizyty duszpasterskiej jest wspólna modlitwa całej rodziny wraz z kapłanem i błogosławieństwo domu i domowników. Tradycyjnie na kolędę przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i zapalone świece oraz święconą wodę.

Zachowajmy piękną tradycję wychodzenia gospodarza przed dom, aby zaprosić do jego wnętrza i poprosić o udzielenie Bożego błogosławieństwa.

Rodziny, nie mogące przyjąć wizyty w wyznaczonym dla swojego rejonu czasie mogą się umówić indywidualnie na inny termin. W razie pogrzebu – na czas jego trwania – nastąpi przerwa w kolędzie.

W czasie wizyty duszpasterskiej – oprócz ministrantów – kapłanowi towarzyszy kościelny i organista. Ofiary składane dla nich przy okazji kolędy są wynagrodzeniem za ich całoroczną pracę w kościele.

Plan kolędy:

 • Wtorek – 27 grudnia od 8:30 – rejon 3
 • Środa – 28 grudnia od 8:30 –  rejon 4
 • Czwartek – 29 grudnia od 8:30 –  rejon 5
 • Piątek – 30 grudnia od 8:30 –  rejon 6
 • Sobota – 31 grudnia od 8:30 –  pół rejonu 7
 • Poniedziałek – 2 stycznia od 13:30 – drugie pół rejonu 7
 • Wtorek – 3 stycznia od 8:30 –  rejon 8
 • Środa – 4 stycznia od 8:30 –  rejon 9
 • Czwartek – 5 stycznia od 14:00 –  pół rejonu 10
 • Piątek – 6 stycznia od 14:00 –  drugie pół rejonu 10
 • Sobota – 7 stycznia od 8:30 –  rejon 11
 • Niedziela – 8 stycznia od 14:00 –  pół rejonu 12
 • Poniedziałek – 9 stycznia od 15:00 –  drugie pół rejonu 12
 • Wtorek – 10 stycznia od 8:30 –  rejon 13
 • Środa – 11 stycznia od 8:30 –  rejon 14
 • Piątek – 13 stycznia od 8:30 –  rejon 1
 • Sobota – 14 stycznia od 8:30 – rejon 2