NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W NASZEJ PARAFII W ZWIĄZKU Z KORONOWIRUSEM

Msza święta i modlitwa indywidualna

Od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 r. w kościele podczas Mszy świętej i nabożeństw może przebywać jednocześnie 5 osób, nie licząc służby kościelnej. Dlatego na Mszę świętą przychodzą tylko ci, którzy zamówili intencje (również maksymalnie 5 osób).

Te same zasady dotyczą także czasu na indywidualną modlitwę w kościele, dlatego główne wejście będzie zamknięte, ponieważ nie ma możliwości skutecznego egzekwowania obowiązujących ograniczeń.

Z racji Uroczystości Zwiastowania Pańskiego dzisiejsza Msza święta o godz. 17:00 będzie transmitowana przez stronę FB naszej parafii. Podczas Mszy świętej będzie obrzęd złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji, w którym chętni będą mogli uczestniczyć także drogą transmisji internetowej. Natomiast same deklaracje  będzie można składać najbliższym dogodnym czasie (na przykład do skrzynki pocztowej przy plebanii).

Spowiedź i Komunia święta

Spowiedź będzie odbywała się jak do tej pory w salce, a wejście do kościoła będzie tylko przez drzwi od zakrystii. Wchodzimy pojedynczo. Po pięciu wyspowiadanych osobach będzie rozdawana Komunia święta. Pozostali czekają na zewnątrz zachowując bezpieczne odległości od siebie nawzajem, nie tworząc zgromadzenia – lepiej zaczekać w samochodzie.

Więcej informacji na temat organizacji czasu i porządku spowiadania podam najszybciej jak to będzie możliwe. Na pewno przewiduję wydłużenie czasu w ciągu dnia, w którym będzie można skorzystać ze spowiedzi.

Maseczki higieniczne

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich chcą się podjąć uszycia maseczek higienicznych dla szpitali i placówek służby zdrowia naszego terenu. Potrzebne są fundusze na zakup koniecznych materiałów. Ofiary na ten cel będzie można składać do skrzynki ustawionej przy zakrystii.