Historia

Już nasi praojcowie pragnęli aby nasza miejscowość miała własną kaplicę, dzięki czemu nie musieliby chodzić kilometry, na Mszę Świętą do kościoła w Zubrzycy Górnej. Myśl przerodziła się w czyn w roku 1976, kiedy to parafię wizytował ks bp Julian Groblicki. W czasie wizytacji punktu katechetycznego w Zubrzycy Dolnej mieszczącego się w dawnym browarze, mieszkańcy Zubrzycy Dolnej proszą biskupa o odprawianie w tym miejscu Mszy Świętej w każdą niedzielę oraz święta, na co jego ekscelencja, wyraził zgodę.

27 czerwca 1977 r została tam odprawiona pierwsza Msza Święta przez ks Zygmunta Klozę. Odtąd księża w każdą niedzielę, w święta i pierwsze piątki przyjeżdżali tam z posługą duszpasterską. Równocześnie z tymi wydarzeniami narodziła się myśl zbudowania kaplicy. Ostatecznie zdecydowano jednak że zostanie wybudowany Kościół.

Trzeba też nadmienić że całą duszą organizacyjną budowy był komitet budowy, w którego skład wchodzili:

 1. Bałaś Emil
 2. Bałaś Jan
 3. Bosak Wendelin
 4. Brzegowy Emil †
 5. Chełminiak Stanisław †
 6. Gróbarczyk Władysław
 7. Holla Wendelin †
 8. Kubacka Antonii †
 9. Kubacka Ferdynand †
 10. Kulawiak Eugeniusz †
 11. Pawlak Eugeniusz
 12. Węgrzyn Wendelin †
 13. Zubrzycki Alojzy †
 14. Zubrzycki Emil †
 15. Zubrzycki Jan
 16. Zubrzycki Józef †
 17. Zubrzycki Stefan

na czele z ks. proboszczem Ludwikiem Kołaczem. Z prośbą o pozwolenie na budowę, komitet był aż 22 razy u władz w Nowym Sączu. W końcu pozwolenie zostało wydane.

22 lipca 1982 r rozpoczęły się pierwsze prace, związane z urabianiem terenu pod budowę świątyni. Autorem projektu kościoła jest mgr. inż. Tdeusz Jędrysko z Nowego Targu.

22 czerwca 1983 w czasie II pielgrzymki papieża św. Jana Pawła II do ojczyzny, na Błoniach Krakowskich, Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny do nowo budującego się kościoła.

Obraz (5)

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

Obraz (7)

Bp Albin Małysiak, w murach świątyni

16 lipca 1983 roku w murach niedokończonej świątyni bez pokrycia dachowego odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Uroczystego wmurowania tego kamienia dokonał ks bp Albin Małysiak. Następnie pod jego przewodnictwem odbyła się pierwsza Uroczysta Msza Święta Odpustowa. Po uroczystościach budowa Kościoła posuwała się dalej a Msza Święta nadal odprawiana była w salce katechetycznej.

 

Obraz (3)

Mury świątyni po uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego

1983 r. w Boże Narodzenie odbyła się pasterka która jak zdecydowano będzie inauguracyjną Mszą Świętą w przykrytych już murach Kościoła. Mury świątyni były wypełnione po brzegi mieszkańcami, zaczęto śpiewać kolędy. Mszę Świętą odprawił wikariusz parafii w Zubrzycy Górnej Tomasz Worek. Od tej pory Msza Święta odbywała się już nowym kościele.

Skan_20140626 (2)

Kościół bez posadzki, ludzie przynosili swoje krzesła oraz kobierce

Przez następne lata wykańczano Kościół.

1985 roku po raz pierwszy odbyła się I Komunia Święta dzieci które przygotowywał ks Ludwik Kołacz, który sam celebrował tą uroczystość.

Do 1988 roku świątynia została wykończona do takiego stanu, aby mogła stać się samodzielną placówką duszpasterską. Na specjalnym rusztowaniu przed Kościołem zamontowano 3 dzwony oraz sygnaturkę na wieży kościelnej. Poświęcenia dzwonów dokonał ks bp Jan Szkodoń w uroczystość odpustową który sam jej przewodniczył.

16 sierpnia 1988 r. ks wikary z parafii w Zubrzycy Górnej – Tomasz Worek dostał nominację od Metropolity Krakowskiego ks kard Franciszka Macharskiego na pierwszego proboszcza nowej parafii. W tym też dniu pierwszy duszpasterz przeniósł się do nowego kościoła.

25 grudnia 1989 r. Metropolita Krakowski ks kard Franciszek Macharski eryguje parafię p.w. MB Szkaplerznej.

Skan_20140623 (38)

Ołtarz główny Kościoła

14 maja 1990 r. po raz pierwszy młodzież w tutejszej parafii, w liczbie 49 osób, przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks bp Kazimierza Nycza.

16 lipca 1990 r. w Uroczystość odpustową, której przewodniczył ks bp Stanisław Smoleński poświęcono cmentarz parafialny oraz 17-głosowe organy w kościele z bardzo dobrą akustyką.Skan_20140623 (57)

1 listopada 1990 r. otrzymano pozwolenie na otwarcie cmentarza.

16 lipca 1991 r. dokonano poświęcenia bocznego ołtarza „Miłosierdzia Bożego” przez ks prałata Tadeusza Janowskiego.

28 maja 1992 r. miała miejsce I Wizytacja Kanoniczna, przeprowadzona przez Metropolitę Krakowskiego, ks abp kard Franciszka Macharskiego.

28 czerwca 1992 r. w tutejszym kościele odbyły się prymicje ks Jerzego Waresiaka, pochodzącego z Zubrzycy Górnej.

10 czerwca 1995 r Stanisław Holla przyjął na Wawelu święcenia kapłańskie z rąk ks kard Franciszka Macharskiego, na drugi dzień w kościele parafialnym odbyły się uroczyste prymicje.

Skan_20140624 (8)

Prymicje ks. Stanisława Holli

9 października odbył się pogrzeb  ks Józefa Oskwarka, tutejszego rodaka.

24 maja 1998 r. ks bp Kazimierz Nycz przeprowadził II Wizytację Kanoniczną w naszej parafii.

30 sierpnia 1998 r. w naszej parafii odbyły się VI Gminne Dożynki.

Skan_20140624 (61)

VI Gminne Dożynki

W dniach 23 – 28 marca w naszej parafii odbyły się I Misje Święte z uroczystym postawieniem Krzyża Misyjnego, które przeprowadził ks karmelita Andrzej Mikołajczyk.

Skan_20140624 (43)W dniach 12 – 13 maja 1999 r. w naszej parafii miała miejsce Peregrynacja Kopii Obrazu MB Częstochowskiej, której przewodniczył ks bp Jan Szkodoń.

Rok 2000


 Konsekracja Świątyni

Skan_20140624 (91)19 listopada 2000 r. miało miejsce najważniejsze wydarzenie w historii parafii. JE ks kard Franciszek Macharski Arcybiskup Metropolita Krakowski, dokonał uroczystej Konsekracji świątyni. Ksiądz Kardynał przybył do nas o godz 11:30. Dostojnego gościa powitał ks proboszcz Tomasz Worek oraz przygrywała orawska kapela.

 

Przed drzwiami wejściowymi klucz do kościoła wręczyli księdzu Kardynałowi przedstawiciele Skan_20140624 (94)parafii. Po specjalnych modlitwach ks. Kardynał odemknął drzwi i w uroczystej procesji jako pierwszy przekroczył próg świątyni, a za nim do kościoła weszli wszyscy wierni.

W kościele Dostojnego Gościa powitali mali przedstawiciele parafii oraz członek Komitetu Budowy Kościoła, który poprosił o dokonanie Skan_20140624 (103)konsekracji kościoła oraz o poświęcenie nowej plebanii. Nastąpiło poświęcenie wody oraz pokropienie ołtarza i ścian kościoła, oraz lekcjonarza z którego zostało odczytane Słowo Boże i Ewangelia, po czym ksiądz Kardynał wygłosił homilię.

 

 

Po homilii, chór odśpiewał litanię do Wszystkich Świętych, po której ks Kardynał namaścił krzyżmem św. ołtarz oraz zacheuszki na czterech filarach świątyni.

Skan_20140624 (101)

Następnie wniesiono 5 kadzielnic, które ustawiono na ołtarzu. Ksiądz Kardynał poświęcił kadzidło, zasypał 5 kadzielnic, po czym z ołtarza uniósł się obłok dymu, który ma symbolizować że odtąd świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą, tak jak woń kadzidła wznosi się do Boga.Skan_20140624 (108) Ubrano ołtarz, następnie ksiądz Kardynał dokonał poświęcenie światła, po czym świątynia rozbłysła blaskiem świeć i oświetlenia, nastąpiła dalsza część Mszy Świętej. Skan_20140624 (111)Po zakończonej Mszy Świętej podziękowano za konsekrację. Po zakończeniu uroczystości ks Kardynał odsłonił tablicę pamiątkową, poświęcił plebanię oraz udał się do miejscowej szkoły.

Skan_20140624 (116)

Mury świątyni w tym dniu były wypełnione wiernymi po brzegi.


 

16 lipca 2001 r. z okazji 750 rocznicy Szkaplerza Świętego, uroczystości odpustowe trwały 2 dni.Skan_20140624 (129)

26 maja 2002 r. r Władysław Madziar przyjął w Pieniężnie święcenia kapłańskie z rąk ks bp Jana Szlagi, 9 czerwca w kościele parafialnym odbyły się uroczyste prymicje, na które przybył czarnoskóry ks bp Vincenty Sowah Boi-Nai – werbista ordynariusz Diecezji Yendi w Ghanie, gdzie Władysław Madziar we wrześniu tego samego roku wyjechał do pracy.

 

7 lipca 2002 naszą parafię odwiedził Metropolita Częstochowski ks abp Stanisław Nowak.

16 lipca 2002 r. sumę odpustową odprawił ks dr Jan Żelazny pracownik naukowy z PAT Z Krakowa, który dokonał poświęcenia w ołtarzu głównym nowej mozaiki przedstawiającej MB Szkaplerzną, którą wykonał p. Wiesław Hłasko.

Skan_20140624 (161)

Święcenia kapłańskie ks Krzysztofa Palucha

21 maja 2005 r. r Krzysztof Paluch przyjął w Chicago święcenia kapłańskie z rąk ks bp Georga, 5 czerwca w kościele parafialnym odbyły się uroczyste prymicje. Koncelebransami tej Mszy Świętej byli ks Stanisław Holla oraz O. Władysław Madziar.

Skan_20140624 (175)3 listopada 2005 r. w Zubrzycy Górnej, odbył się pogrzeb śp. ks kanonika Ludwika Kołacza, inicjatora tutejszej parafii, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła praktycznie cała Zubrzyca Dolna.

8 kwietnia 2006 r. w Wielki Czwartek w Łagiewnikach p. Ignacy Wierzbiak z rąk ks Kard. Stanisława Dziwisza otrzymał błogosławieństwo do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

27 sierpnia 2006 r. w naszej parafii odbyły się XIV Gminne Dożynki.

17 września 2006 r. miała miejsce III Wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez ks bp Jana Zająca.

IMGP0951

W dniach 31 marca – 5 kwietnia 2009 r. w parafii miały miejsce II Misje Święte, które poprowadził karmelita o. Andrzej Mikołajczyk z Krakowa, obecnie proboszcz i przeor klasztoru w Chyżnem.

W dniach 23 – 24 lutego 2012 r. w naszej parafii miała miejsce Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św Faustyny i bł Jana Pawła II, której przewodniczył ks bp Jan Szkodoń.

W dniach 22 -24 listopada 2013 miała miejsce IV Wizytacja Kanoniczna, przeprowadzona przez bp Grzegorza Ryśia. Podczas wizytacji przez biskupa została poświęcona kaplica przedpogrzebowa.