BIERZMOWANIE

,,Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się o tym, że mieszkańcy Samarii przyjęli słowo Boże. Wysłali więc do nich Piotra i Jana. A oni przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.”

Dz 8, 14-16


Przygotowanie do Bierzmowania 2021/2023

Termin Bierzmowania jest zaplanowany na sobotę 20 maja 2023 roku na godz. 18:00.

 • przygotowanie trwa dwa lata
 • formalne zgłoszenie – sobota 18 września 2021 r.

Wymagania:

 • udział w Mszy świętej w każdą niedzielę
 • spowiedź co miesiąc (powrót do praktyki I piątków – systematyczna praca nad sobą)
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • udział w katechezie szkolnej
 • obecność na spotkaniach w salce w swojej grupie
 • obecność na nabożeństwach w kościele:
 • Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie żale, Nabożeństwa Majowe
 • Duchowy Dzienniczek Pracy nad Sobą – na każdy miesiąc tabelka do samodzielnego uzupełniania

 Obecność:

 • będzie sprawdzana na spotkaniach w salce
 • obecność na Mszy niedzielnej i spowiedź nie będzie odnotowywana

Powyższe kryteria jeszcze nie decydują definitywnie o dopuszczeniu kandydata do Bierzmowania:  brak dojrzałej postawy, brak zaangażowania w katechezę szkolną, zachowanie na innych lekcjach (szacunek do nauczycieli i rówieśników), a także poza szkołą.

Metryki chrztu:

 • ochrzczeni poza naszą parafią dostarczą metryki do Świąt Bożego Narodzenia

Świadek Bierzmowania:

 • najlepiej rodzice chrzestni – ojciec lub matka chrzestna
 • muszą być wierzący i praktykujący, czyli mogą i korzystają z sakramentów świętych
 • Jeśli spoza parafii to muszą mieć zaświadczenie

Imię do Bierzmowania:

 • najlepiej własne imię z Chrztu świętego (pogłębienie relacji z patronem chrzcielnym)
 • jeśli jest niechrześcijańskie (nie ma świętego Patrona) to trzeba wybrać nowe
 • umieć opowiedzieć o swoim Patronie i uzasadnić wybór

Informacje na temat przygotowania do Bierzmowania:

 • na religii w szkole
 • w ogłoszeniach parafialnych
 • na parafialnej stronie internetowej
 • przez Librusa szkolnego