BIERZMOWANIE

,,Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się o tym, że mieszkańcy Samarii przyjęli słowo Boże. Wysłali więc do nich Piotra i Jana. A oni przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.”

Dz 8, 14-16


Przygotowanie do Bierzmowania 2020/2021

Termin Bierzmowania będzie podany

Deklaracja kandydata do Bierzmowania – do pobrania TUTAJ.

Wymagania dla kandydatów:

 • udział w Mszy świętej w każdą niedzielę
 • spowiedź co miesiąc (powrót do praktyki I piątków – systematyczna praca nad sobą)
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych
 • udział w katechezie szkolnej
 • obecność na spotkaniach w salce w swojej grupie
 • obecność na nabożeństwach w kościele:
  Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie żale, Nabożeństwa Majowe
 • Dzienniczek Duchowej Pracy nad Sobą
  na każdy miesiąc tabelka do zeszytu (do pobrania tutaj na kolejne miesiące)

Obecność:

 • będzie sprawdzana na spotkaniach w salce
 • obecność na Mszy niedzielnej i spowiedź nie będzie sprawdzana
  (kandydat sam to wypełnia w tabelce Dzienniczka Duchowego)

Uwaga!
Powyższe kryteria jeszcze nie decydują definitywnie o dopuszczeniu kandydata do Bierzmowania.
Brak dojrzałej postawy, brak zaangażowania w katechezę szkolną, nieodpowiednie zachowanie na innych lekcjach, brak szacunku do nauczycieli i rówieśników, a także poza szkołą – to wszystko może wpłynąć na decyzję o niedopuszczeniu do  przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Metryki chrztu:

 • ochrzczeni poza naszą parafią dostarczą metryki do Świąt Bożego Narodzenia

Świadek Bierzmowania:

 • najlepiej rodzice chrzestni – ojciec lub matka chrzestna
 • muszą być wierzący i praktykujący, czyli mogą i korzystają z sakramentów świętych
 • Jeśli spoza parafii to musza mieć zaświadczenie

Imię do Bierzmowania:

 • najlepiej własne imię z Chrztu świętego (pogłębienie relacji z patronem chrzcielnym)
 • jeśli jest niechrześcijańskie (nie ma świętego Patrona) to trzeba wybrać nowe
 • umieć opowiedzieć o swoim Patronie i uzasadnić wybór