Chrzest


„Chrzest św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez Chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”

KKK 1213

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest zazwyczaj w każdą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12:00. Na prośbę jednak ks proboszcza termin sakramentu może zostać zmieniony.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty w kancelarii parafialnej:

  1. Akt urodzenia dziecka
  2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
  3. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko oraz dokładny adres)

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującymi katolikami którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, eucharystię i bierzmowanie.
  • prowadzić życie zgodne z wiarą – nie może być to osoba, która żyje w związku niesakramentalnym
  • dostarczyć zaświadczenie, wydane przez parafię miejsca zamieszkania

Rzeczy potrzebne do chrztu:

  • biała szata – ozdobna biała szata jest to oznaka oczyszczenia, „obmycia” z odziedziczonej winy i narodzenia do nowego życia. Na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu.
  • świeca chrzcielna – zapalona po chrzcie przez ojca chrzestnego na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Gości a szczególnie rodziców dziecka oraz rodziców chrzestnych zachęca się do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej chrzcielnej.