Organista

imagesOrganista – spełnia ważną funkcję liturgiczną w życiu parafii: gra na organach i jest organizatorem śpiewu. Dokumenty takie jak encyklika Piusa XII „Musicae disciplina” czy Instrukcja „Musicam sacram” napominają organistów do wysokiego cenienia sobie tej posługi, będącej zmotywowaniem wiernych do czynnego włączania się w śpiew. Głównym zadaniem organisty jest towarzyszenie organowe śpiewom liturgicznym oraz podtrzymywanie śpiewu wiernych. Organista podnosi nie tylko artystyczny, ale także duszpasterski walor Mszy Świętych i nabożeństw. Historia funkcji organisty związana jest nierozerwalnie z pojawieniem się organów jako instrumentu w Kościołach. Patronką chórów i organistów jest Św. Cecylia.

Obecnie organistą w naszej parafii jest p. Grzegorz Pawlak