O. Władysław Madziar SVD

O. Władysław Madziar SVD – 1991 r. wstąpił do Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie. W październiku 1997 roku, wyjechał do Irlandii na przygotowanie przed pracą misyjną w Ghanie. 7 października 2001 r. w Pieniężnie przyjął święcenia diakonatu z rąk ks bp Stefana Regmunta. 26 maja 2002 r. z rąk ks bp Jana Szlagi przyjął święcenia kapłańskie. 9 czerwca w Kościele parafialnym odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą Prymicyjną, na którą z Ghany przybył czarnoskóry werbista ordynariusz Diecezji Yendi w Ghanie, ks bp Vincenty Sowah Boi-Nai. We wrześniu tego samego roku wyjechał tam do pracy misyjnej w Chereponi. W 2008 r zostaje skierowany na studia do Rzymu na „Uniwersytecie Gregoianum”. Po zakończeniu studiów zostaje powołany na stanowisko rektora w CFC i uczy w Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym dla 5 diecezji w północnej Ghanie w mieście Tamale, gdzie pracuje i wykłada dogmatykę. W latach 2015 – 2018 znów studiuje na Papieskim Uniwersytecie gregoriańskim w Rzymie. 27 czerwca 2018 r. Jego zmagania dogmatyczne zostają uwieńczone obroną pracy doktorskiej z eklezjologii (nauka o Kościele) o znaczeniu miłosierdzia w ewangelizacji. Praca zostaje napisana w języku angielskim, a jej tytuł brzmi: „The Primary Role of Mercy in the Evangelizing Mission of the Church. The «Creativity in Charity» of St. John Paul II and the «Language of Mercy» of Pope Francis”. (W języku polskim: Centralna rola miłosierdzia w ewangelizacyjnej misji Kościoła. “Wrażliwość miłosierdzia” św. Jana Pawła II i “język miłosierdzia” papieża Franciszka). 10 września 2018 ponownie wyjeżdża do Afryki (Ghana) na dalsze misje.

Skan_20140624 (127)

List po przez „Moja Orawa” – styczeń 2003

list ojca władka

List do naszej parafii – grudzień 2010

 

 

 

 

 

 

 

  • Artykuły o. Władysława Madziara z czasopisma „Misjonarz”:
Misjonarz luty 2008

Misjonarz – luty 2008 „Słodko-gorzkie zajęcie”

Misjonarz czerwiec 2008

Misjonarz – czerwiec 2008 „Gdy nieznajomy obdarzy…”

Misjonarz czerwiec 2009

Misjonarz – czerwiec 2009 „U źródeł chrześcijaństwa”

Misjonarz marzec 2011

Misjonarz – marzec 2011 „Powołanie kosztuje”

Misjonarz październik 2011

Misjonarz – październik 2011 „Kaya-yoo”

Misjonarz - maj 2012

Misjonarz – maj 2012 „Hojność ubogich”

misjonarz maj 2013

Misjonarz – maj 2013 „Boże narodzenie przez cały rok”

Misjonarz - lipiec-sierpień 2013

Misjonarz – lipiec-sierpień 2013 „Na skraju miasta”

Misjonarz październik 2013

Misjonarz – październik 2013 „By byli gotowi oddać siebie”

Misjonarz styczeń 2014

Misjonarz – styczeń 2014 „Ciche zaplecze”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pozostałe artykuły o. Władysława Madziara, które nam się nie udało znaleźć, jeśli je posiadasz, dostarcz nam je:

  1. „Młodzi konwertyci” w miesięczniku: „Misjonarz” nr 3/2004 . str. 8 – 9.
  2. „Żyć, to żyć z ludźmi” – czasopismo „Misjonarz” nr 1/2005 str. 5
  3. „Nie wszystko da się opowiedzieć” – czasopismo „Misjonarz” nr 11/2005 str 5
  4. „Zmuszanie Ducha Świętego” – czasopismo „Misjonarz” nr 3/2006 str 17
  5. „Niósł Chrystusa i Jego Ewangelię” – czasopismo „Misjonarz” nr 11/2006 str 31