WIZYTA DUSZPASTERSKA 2023/2024

Wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpocznie się w środę 27 grudnia i będzie się odbywać rejonami po około 30 domów. W tym roku odwiedziny kolędowe zaczną się od Rejonu IV.

Głównym celem wizyty duszpasterskiej jest wspólna modlitwa całej rodziny wraz z kapłanem i błogosławieństwo domu i domowników. Tradycyjnie na kolędę przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i zapalone świece oraz święconą wodę. Zachowajmy piękną tradycję wychodzenia gospodarza przed dom, aby zaprosić do jego wnętrza i poprosić o udzielenie Bożego błogosławieństwa.

Rodziny, które nie mogą przyjąć wizyty w wyznaczonym dla swojego rejonu czasie, mogą się umówić indywidualnie na inny termin. W razie pogrzebu – na czas jego trwania – nastąpi przerwa w kolędzie.

W czasie wizyty duszpasterskiej – oprócz ministrantów – kapłanowi towarzyszy kościelny i organista. Ofiary składane dla nich przy okazji kolędy są wynagrodzeniem za ich całoroczną pracę w kościele.

  REJON III – cz. 2     niedziela 21 stycznia 2024 r.  od godz. 14:00
297 > 296 > 291 > 290 > 290a > 289a > 289 > 288 > 292 > 286 > 284a > 283a > 283