Szafarz Komunii Św.

sw-stanislaw-kazimierczyk-bnrNadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej – to prawnie ustanowiony świecki wierny przez biskupa do posługi udzielania Komunii Świętej. Szafarze powołani są przede wszystkim do udzielania Komunii Świętej chorym i niepełnosprawnym. Nawiedzają więc te osoby, które pragną przyjąć Chrystusa w Eucharystii, lecz nie mogą przyjść do kościoła na mszę świętą. Pomagają także w udzielaniu Komunii Świętej podczas mszy świętych w parafiach. W wyjątkowych sytuacjach nadzwyczajny szafarz może poprowadzić nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, przy czym nie może udzielić błogosławieństwa. Według postanowienia Episkopatu Polski nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej może zostać mężczyzna między 35 a 65 rokiem życia. Zdarzają się bardzo rzadkie wyjątki że szafarzem może zostać kobieta – siostra zakonna. Szafarz musi wyróżniać się pobożnością i cieszyć się dobrą opinią wśród duchownych i oczywiście wiernych. Taki kandydat wskazany przez księdza proboszcza uczęszcza na specjalny kurs, na którym uczy się podstawowych informacji na temat Kościoła, liturgii, a także swojej przyszłej posługi nadzwyczajnego szafarza. Kurs taki kończy się egzaminem i złożeniem przyrzeczenia biskupowi, który powołuje szafarza zazwyczaj na okres jednego roku do posługi w swojej diecezji. Po tym czasie szafarz odbywa rekolekcje, po których jego misja może zostać przedłużona o kolejny rok.

Patronem nadzwyczajnych szafarzy Archidiecezji Krakowskiej jest Św. Stanisław Kazimierczyk.

UWAGA

W przypadkach bardzo nadzwyczajnych, gdy np. liczba wiernych chcących przyjąć Komunię Świętą sięga kilku tysięcy wiernych a ilość księży jest niewystarczająca do rozdawania Komunii Świętej, kapłan przewodniczący celebracji Eucharystycznej może do tej posługi wyznaczyć jednorazowo każdego wiernego świeckiego bez względu na wiek, jednak odznaczającego się zaangażowaniem w życiu Kościoła, mającego respekt wśród duchowieństwa oraz wiernych a także widać że ma głęboką wiarę. Tej posłudze winno poprzedzać błogosławieństwo udzielone przez celebransa, zaraz przed wykonywaniem tejże posługi.

Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej w naszej parafii jest: p. Ignacy Wierzbiak – błogosławieństwo do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej przyjął 8 kwietnia 2006 r z rąk ks Kard. Stanisława Dziwisza.