Nagroda dla „dobra drugiego człowieka”

22 grudnia 2016 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyło jak co roku Orawskie spotkanie opłatkowe. Podczas tego wydarzenia przyznano Nagrody Wójta Gminy Jabłonka za działania dla dobra drugiego człowieka. Laureatem tego szczególnego wyróżnienia został m.in O. Władysław Madziar – misjonarz pochodzący z naszej parafii i pracujący w Ghanie. Ponieważ Ks. Władysław Madziar przebywa w tej chwili w Ghanie i nie mógł odebrać nagrody osobiście, odbiór nagrody dokonała jego mama. Laureatami nagrody zostali też s. Maria Jasiurka, Jadwiga Pilch i Franciszek Pindziak.
Wspierajmy naszego misjonarza modlitwą w jego misyjnej działalności. 🙂