PORZĄDKOWANIE CMENTARZA PARAFIALNEGO

Dzieciom i młodzieży szkolnej bardzo dziękuję za liczne przybycie i piękne zaangażowanie w prace porządkowe na cmentarzu. Wasza postawa jest pięknym świadectwem i przykładem nie tylko dla waszych rówieśników.